Forhåndsvisning av e-postsignaturen


Eric J. Roe
(+47) 901 04 650
ejr@jus.no
Prosjektleder
Jurist
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
www.jus.no

HTML kode for e-postsignaturen

Koden under brukes når den skal settes inn i e-postklienten.

<table width="380" border="0" style="margin:0;padding:20px 0;border:none;border-collapse:collapse;width:380px;table-layout:fixed;"><tr><td width="100" style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:0;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:1.4;width:100px;"><strong style="color:#2F417D">Eric J. Roe</strong><br /></td><td width="40" style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:0;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:1.4;width:40px;"></td><td width="240" style="vertical-align:top;border:none;border-bottom:1px solid #85cacd;border-collapse:collapse;padding:0 0 20px;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:1.4;width:240px;"><a href="tel:4790104650" style="color:#687079;text-decoration:none;line-height:12px;">(+47) 901 04 650</a><br /><a href="mailto:ejr@jus.no" style="color:#687079;text-decoration:none;line-height:12px;">ejr@jus.no</a></td></tr><tr><td colspan="2" width="140" style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:20px 20px 20px 0;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:1.3;"><span style="color:#2F417D">Prosjektleder </span><br /><span style="color:#2F417D">Jurist</span></td><td width="240" style="vertical-align:top;border:none;border-bottom:1px solid #ec7e69;border-collapse:collapse;padding:20px 0;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:1.4;"><span style="color:#687079;">Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo</span><br /><a href="http://www.jus.no" style="color:#687079;text-decoration:none;line-height:12px;">www.jus.no</a></td></tr><tr><td width="380" colspan="3" style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:20px 0 0;margin:0;line-height:1;"><img style="padding:0;margin:0;border:none;width:380px;height:30px;" src="https://signatur.amerika.no/jus/logo.png?c=3" width="380" height="30"></td></tr></table>

Instruksjoner for å legge inn e-postsignatur

Fremgangsmåten for å legge inn e-postsignatur varierer fra e-postklient til e-postklient, fremgangsmetoder for de mest brukte finner du her: http://mydesignpad.com/htmlsignature-install-instructions/

Hvis du ønsker hjelp med å legge inn e-postsignatur kan du også kontakte Amerika


Gå tilbake