Forhåndsvisning av e-postsignaturen


Thomas Aas
Daglig leder
Capitech AS

HTML kode for e-postsignaturen

Koden under brukes når den skal settes inn i e-postklienten.

<style type="text/css" media="screen">.ctLink, .ctLink a {color:#ff3046 !important; text-decoration:none !important;}a[x-apple-data-detectors] {color: inherit !important;text-decoration: none !important;font-size: inherit !important; font-family: inherit !important; font-weight: inherit !important;line-height: inherit !important;}</style><style href>a {text-decoration: none} </style><table width="320" border="0" style="margin:0;padding:12px 0;border:none;border-collapse:collapse;width:320px;table-layout:fixed;"><tr><td style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:0;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:1.4;width:100px;"><strong style="color:#ff3046">Thomas Aas</strong><br /><em style="color:#ff3046">Daglig leder</em></td></tr><tr><td style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:12px 0 0;margin:0;line-height:1;"><a href="http://www.capitech.no" style="padding:0;margin:0;border:none;"><img style="padding:0;margin:0;border:none;width:135px;height:32px;" src="https://signatur.amerika.no/capitech/logo.png?c=4" alt="Capitech AS" width="135" height="32"></a></td></tr><tr><td class="ctLink" width="240" style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:3px 0 0;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:1.4;width:240px;"><span style="color:#000000; text-decoration:none;">- en del av Infotjenester-gruppen</span><br /></td></tr><tr><td class="ctLink" width="240" style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:12px 0 0;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:1.4;width:240px;"><a href="tel:4798488409" style="color:#ff3046;text-decoration:none;line-height:12px;"><span style="color:#ff3046; text-decoration:none;">T: (+47) 984 88 409</span></a><br /></td></tr><tr><td class="ctLink" style="vertical-align:top;border:none;border-collapse:collapse;padding:0;margin:0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:13px;line-height:1.4;"><strong><a href="http://www.capitech.no" style="color:#ff3046;text-decoration:none;line-height:12px;"><span style="color:#ff3046; text-decoration:none;">www.capitech.no</span></a></strong></td></tr></table>

Instruksjoner for å legge inn e-postsignatur

Fremgangsmåten for å legge inn e-postsignatur varierer fra e-postklient til e-postklient, fremgangsmetoder for de mest brukte finner du her: http://mydesignpad.com/htmlsignature-install-instructions/

Hvis du ønsker hjelp med å legge inn e-postsignatur kan du også kontakte Amerika


Gå tilbake